Etter retningslinjer fra myndighetene vil enkelte tjenester endres i pris. HELFO refunderer ikke lenger legehjelp som ikke innebærer helsemessig arbeid. Det betyr at prisen for skoleattester og andre attester øker i pris fra 150kr til 350kr. 

For øvrig vil heller ikke forebyggende helsearbeid, i form av vurdering av vaksiner etc, som gyldig for dekning av HELFO, og pasineten må betale for timen i sin helhet.