Lege Sara Elisabeth Sørås overtar hans pasienter. 

Hun har jobbet her i 6 mnd som vikar og gleder seg til og bli kjent med sine nye pasienter.