Dr. Sohrabi skal ha permisjon fra 1. september 2023 til 1. mars 2024 som et ledd i hans spesialisering som allmennlege. Hans vikar i denne perioden blir Dr. Sara Elisabeth Sørås. Vi gleder oss til å bli kjent med henne:-)