Vi tar ingen kontroller i sommerferien. Ved behov for akutt hjelp ring kl 8:15 for time samme dag.

E-konsultasjoner vil bli sperret i tidsrommet som fastlegen har ferie.

Sohrabi uke 26-27-30-31-32

Mahsa uke 26-27-30-31-32

Trudvang uke 28/6 -> 27-28-30-31

Eriksson uke 27-28-29

Ansari uke 27-28-29-30

Wehinger uke 28-31-32

Bakker uke 28-29-30