Fra 02.12.22 gjelder følgende:

Hvis du er syk og trenger fraværsattest til skolen, må du ta kontakt med legesenteret samme dag som du blir syk, enten ved å bestille en time eller ved å sende en e-konsultasjon. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Fraværsattest koster 280 kroner, og det dekkes ikke av folketrygden. Det betyr at man må betale for attesten selv om man eventuelt har frikort.

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.