Dr. Nora Bakker arbeider for henne fra 1. november og skal ta over hennes fastlegestilling