Innbyggere kan bestille time for vaksinering, evt drop-in, se info

Alle voksne og ungdommer ned til 12år anbefales vaksine, for å beskytte seg selv og kronisk syke som ikke kan ta vaksine. Bidra også til å stoppe epidemien! Etternølere er hjertelig velkomne til kommunens vaksinasjonssenter. man kan også velge om man ønsker Pfizer eller Moderna, som begge anses trygge og likeverdige

Pasienter med nedsatt immunforsvar, kan nå ta en 4. dose koronavaksine.  Etter gjennomgått korona trengs 1 vaksinedose, men minst 20 uker etter. 

KORONAVIRUS

Se Aktuelt og på fhi.no eller Helsenorge.no eller Lillestrøm Kommune  

Hvis man tror man kan ha hatt korona, men ikke har fått det bekreftet ved test i Norge, kan man ta en antistoff-blodprøve hos fastlegen, og trenger da bare 1 vaksinedose. (aktuelt ved Koronasertifikat)