Priser


Priser fra. 6.juli 2020

Konsultasjon - spesialist i allmennmedisin             kr 212-222 

Konsultasjon - ikke spesialist                                       kr 160-170

Telefonkonsultasjoner har samme egenandeler

Sykebesøk                                                             kr 209/245

Barn under 16 år                                                             gratis

Egenandelstak                                                            kr 2258


Pristillegg ved samtidig konsultasjon:

Attest vedr. skolefravær                                              kr 100

Blodprøve (ikke Hb, senkning, urinprøve)                kr  58

Celleprøve/bakterieprøve etc sendt                          kr  58

EKG / Lungefunksjonstest - forbruksmateriell        kr  93

24 timers blodtrykksreg.batterier/forbr.materiell kr 100

Gynekologisk undersøkelse - forbruksmateriell    kr   62

Prevensjons-spiral (kobber)                                    kr  850

Injeksjoner (Jern, B-vitaminer etc.)                           kr  62

Kortison-injeksjoner                                           kr 125-250

Fjerne sting                                                                   kr  62

Fjernelse av føflekker, vorter eller lignende  kr 131-308

Frysebehandling av føflekker/vorter                        kr 131

Øreskylling                                                                   kr 131

Sårskift                                                                 kr   93-177

Vaksinering (influensa (gratis i 2020)                          kr 200

+ influensa-vaksine til gravide,eldre>65år,

 diabetikere og andre kronisk syke                          kr  0

Influensavaksine (på resept på apotek )          ca. kr  90

Lungebetennelse(pneumokokk-vaksine)            kr 450

Stivkrampe+++ (Boostrix + Polio)                            kr 380

Hepatitt A+B (Twinrix) per dose voksne              kr 600

Vaksineveiledning                                             kr 200

"Helsjekk" - tillegg                                              kr 50-150

Fakturagebyr ved utlevert/sendt giro                    kr   59 

Priser uten samtidig konsultasjon:

Utlevering av henvisning, sykmelding                   kr  58

  drosjebestilling                                                         gratis

Forsendelse (henvisning./sykmelding e.l.)            kr  59

Bestilling og forsendelse av E-resept til apotek   gratis

Blodprøver/andre prøver                                          kr.110

Tillegg for EKG, lungefuksjonstest                        kr   93

Urinprøve                                                                   kr   96

Graviditetstest                                                           kr 120

Injeksjoner                                                                  kr 121

Vaksinering - se ovenfor

Blodtrykksmåling                                                      kr 121

Fjerne sting                                                              kr 153

Sårskift                                                          kr 153(-235)

Attester/søknader                              etter medgått tid

Førerkortattest                                            kr 600-850

Fakturagebyr ved utlevert/sendt giro                kr   59

Uteblitt fra bestilt enkelttime ikke spes.           kr 219

spes.allmennmed. (inkl. fakturagebyr kr 59)   kr 271

Gebyr/omkostn. ved evt. purring                        kr  70

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 8 - 15.30.
Lunsj kl.11.30 - 12. Tirsdager i ulike uker personalmøte 11.30 - 12.30.
Telefontid kl.8 - 11.15 og 12.30 - 14.30

Adresse

Skedsmokorset Legesenter AS
Skedsmo senter, 2.etg.
Inngang ved innkjøring til parkeringshuset. Heis/trapp til 2.etg.

Vis kart

Kontakt oss

Skedsmokorset Legesenter AS
Furuholtet 1, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 64 83 86 00
Faks: 64838610
Bilde som representerer legekontoret