Han er en flink og hyggelig lege, med allsidig erfaring.  Han har tatt over fastlegestillingen til dr. Magdalene V. Liberg., som er blitt pensjonist og har sluttet hos oss etter mange år, de siste årene i halv stilling p.g.a. sykdom. Vi takker for hennes flotte arbeidsinnsats og vet at mange pasienter vil savne henne. Vi tror at dr. Marius Trudvang kan bli en god etterfølger, og han vil arbeide i full stilling.