Han har tatt over fastlegestillingen til dr. Magdalene V. Liberg., som er blitt pensjonist og har sluttet hos oss etter mange år.