Det nye Skedsmo Senter ble nyåpnet 16.nov.2017. etter en omfattende renovering og utvidelse. Skedsmokorset legesenter og Klinikk Andersen er fortsatt i de samme lokalene i 2. etg. i senteret. Lettest adkomst er fra parkeringsplassen nede ved innkjøringen til parkeringshuset, gå rett inn til høyre til heisen/trappen. Det er også handdicap-P-plasser ved hovedinngangen oppe. Gå inn og mot høyre til trappen/heisen opp til 2. etg.
Gratis parkering i inntil 3 timer uten å måtte trekke lapp!