Velkommen

Skedsmokorset lege-senter ble etablert i 1988 som et kommunalt legesenter, men ble i 1993 overtatt av legene, som sammen er ansvarlige for driften. Alle våre leger har fra 1. juni 2001 fastlegeavtale med Skedsmo kommune og mottar tilskudd for sine listepasienter og har rett til refusjon fra Folketrygden. Alle de seks faste legene er spesialister i allmennmedisin.    Vi driver en bred allmenn legepraksis som omfatter alle fagområder, inkludert barnesykdommer, gynekologi, små-kirurgi, hudsykdommer, hjerte- og lungesykdommer, diabetes, belastningssykdommer og psykiatri. Noen av oss har spesialinteresser innen barnesykdommer, diabetes, lunge-sykdommer, idrettsmedisin og akupunktur.   Dr.Wehinger, dr.Røst Hagen og dr.Hofset gjør også ultralyd-undersøkelser

 

Kiropraktorklinikk ved legesenteret Klinikk Andersen

Driver kiropraktor- og fysioterapipraksis i lyse, nyoppussede lokaler innerst i legesenteret. Klinikk Andersen driver allerede kiropraktorklinikk på Skjetten og på Jessheim. 

Kiropraktor Alexander Engelhardt arbeider her hver dag. Kiropraktor Hege Anita Andersen er her mandag og tirsdag. Fysioterapeut Ellen Marie Åsprang arbeider også her.     Hjemmeside Klinikk Andersen

 Viktig informasjon

15. september 2016 kl. 17:40

Attester om fravær til skoleelever

Det er innført 10% fraværsgrense på videregående skole for å få karaktere hver halvår i faget. Fravær utover det må være sykdom dokumentert av lege.

Det er ikke nødvendig eller meningen at man skal kontakte lege før man nærmer seg 10% fravær, og skolen skal da gi skriftlig varsel om dette. Vi kan ikke prioritere til legetime elever som ikke har fått slikt varsel.

 

4. mars 2015 kl. 18:58

Kikhostevaksinering

Vaksinene mot kikhoste, stivkrampe, difteri og polio bør gjentas hvert 10.år. Svært mange voksne er ubeskyttet, og kan bli syke, og evt. smitte ubeskyttede spebarn med kikhoste.
Vi har kombinasjonsvaksine her eller evt på apoteket, og vi kan vaksinere uten timebestilling. Annen reisevaksinering må man ha legetime for.

4. mars 2015 kl. 12:49

PSA-screening for prostata-kreft

Mange menn tar PSA-prøver for å kunne oppdage tidlig prostatakreft.  Det anbefales dog verken av helsemyndighetene, fagmiljøene eller av våre leger å ta PSA-prøver, unntatt der det er flere tilfeller av aggressiv prostatakreft i familien eller spesielle arvelige former av brystkreft eller eggstokk-kreft i familien.

Mange små eller "snille" kreftkuler kan  oppdages ved PSA-testing, men de fleste vil ikke gi symptomer eller problemer i resterende levetid, men derimot mye bekymring og bivirkninger av behandling (urinlekkasje og potensproblemer). Det er heller ikke vist i  forskningsundersøkelser at slik PSA-testing reduserer antall dødsfall av prostata-kreft.

27. februar 2014 kl. 09:31

E-resept

Legen sender  resepten elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Så kan du gå på hvilket apotek du vil i Norge og hente medisinene dine. Da kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere, når pasienten oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

Det er nå gratis å få skrevet og sendt resept, og fornyelse av tidligere resepter kan bestilles som før via telefon, internett og i vår resepsjon. De vil normalt være tilgjengelige på apotek dagen etter kl.13, eller fredager etter kl.16, når legen har fått sett på og signert resepten.

Du vil ikke trenge papir-resept lenger, men du kan forsatt bruke papir-resepter fra sykehus og leger som ikke bruker   E-resept

Hvis du bruker flere medisiner, er det lurt å be legen om å skrive ut en oversiktsliste over dine faste medisiner, som vanligvis fornyes for en periode på 1 år. Du kan også be legen om en liste over dagens utskrevne resepter.

Du får opplyst på apoteket hvilke resepter som fortsatt er gyldige, eller du kan sjekke det selv ved å logge deg inn på internett - Mine resepter

Samtykke   Fastlegen kan slå opp i Reseptformidleren hvilke resepter fra andre leger du har innløst på et apotek. Dette gir ekstra trygghet for deg, da fastlegen får oversikt over alle medisiner du bruker/har brukt.    Hvis du ønsker å reservere deg mot dette, kan du gi beskjed til legen eller våre medarbeidere                                

Mer om E-resept

27. februar 2014 kl. 09:26

Ny postadresse

Vi har ikke flyttet, men blitt tildelt ny gateadresse:

Furuveien 3.

Ny postadresse som bes brukt er:

Furuveien 1, 2020 Skedsmokorset

27. februar 2014 kl. 09:22

Betalingsterminal på venterommet

Etter ønske fra svært mange pasienter, har vi  gått over til betaling med bankkort som standard, og man bruker en selvbetjent betalingsautomat på venterommet. Vi ønsker å gå  bort fra kontant betaling.  Automaten er meget lett å betjene,også for rullestolbrukere. Man slår først inn sin fødselsdato(6 sifre) på skjermen midt på automaten, for å få opp summen man skal betale. Velg så "Bankkort" og sett så inn kortet til høyre. Kredittkort kan dessverre ikke brukes. Det er også mulig å velge å få utskrevet  faktura/giro.    

Hvis man ikke har betalt eller skrevet ut giro samme dag, vil man automatisk få tilsendt en giro.

Oppfølging av utskrevne fakturaer/giroer har vi nå satt bort til et eksternt firma, Melin Medical AS.         Det vil alltid bli lagt til et girogebyr på kr.59, også ved forsendelse av sykmeldinger, henvisn. m.m             Eks.: Ved bestilling på nett/telefon av en sykmelding som sendes hjem, vil man få tilsendt en giro hjem på kr.164,-

27. februar 2014 kl. 09:20

Vikarlege hos oss:

Dr. Mari Brugrand Sandberg er vikar for dr. Magdalene Liberg og for dr. Mahsa G. M. 17.10 - 31.12.16 Tilstede hver dag. Hun har bred erfaring og har arbeidet her tidligere.

Dr Arezou Malekshahian er tilbake som vikar fra 1.1.17

27. februar 2014 kl. 09:15

Elektronisk drosjebestilling

Vi kan gratis bestille drosje til legetime for pasienter som trenger drosje av medisinske grunner. Si fra ved bestilling av time, så kan vi legge inn bestilling med avtalt hentetid. Rekvisisjon er da ikke nødvendig. Egenandel kr. 146 hver vei regnes som vanlig egenandel.  Frikort gjelder.   Hjemreise kan bestilles i resepsjonen. Regn da med ventetid på inntil 20min.

Vi kan også bestille drosje til rtg og til første undersøkelse ved sykehus, men sykehuset bestiller hjemtransport og seinere undersøkelser/kontroller.

Ved evt endringer/avbestilling, bestilling av hjemreise eller egenbestilling med rekvisisjon, ring som før 05515

27. februar 2014 kl. 09:14

Fastlegeordningen

Vi tar imot pasienter fra Skedsmo kom-mune og nabokommunene, de fleste fra Skedsmokorset og omegn. Vi har plikt til å prioritere de pasientene som har en av legene våre som fastlege. Pasienter som har andre fastleger bør henvende seg til dem, også ved akutt sykdom. 

Dersom en leges liste ikke er full - altså ikke stengt for nye pasienter - kan hvem som helst melde seg på legens liste, også fra andre kommuner. Man må da kontakte Fastlegekontoret pr. tlf. 8105 9500. De har oversikt over hvilke leger som til enhver tid har åpne lister, og de kan registrere legebytte pr.telefon. Man kan bytte lege inntil to ganger i året. Oversikt over leger og lister kan sees, og legebytte kan også gjøres på internett

 

Vårt legesenter har stor pasientpågang og stort sett fulle legelister. I kortere perioder vil en lege likevel kunne ha kapasitet til å ta inn nye pasienter på sin liste og da ha åpen liste, gjerne etter en periode med stengt liste, da noen pasienter flytter, eller bytter fastlege av annen årsak. Hvis man ønsker å komme på denne legens liste, kan det være lurt å skynde seg og bytte, da listen fort kan fylles opp og bli stengt igjen. 

Dersom en leges liste skulle være stengt, har likevel barn under 16 år rett til å bytte over til en av foreldrenes legers liste. Likeså har en rett til å komme tilbake på tidl. leges liste innen 3 år, hvis en har flyttet tilbake igjen til kommunen.

27. februar 2014 kl. 09:12

E-post til legekontoret

fra våre pasienter kan vi ikke ta imot p.g.a. Datatilsynets strenge regler for helseopplysninger. Enkle beskjeder kan sendes på  Timebestillings-skjemaet på denne siden, eller på SMS. Vi vil om få måneder kunne ta i bruk en ny ordning med sikker kommunikasjon med våre pasienter - E-konsultasjon

Administrativ epost fra andre samarbeidspartnere kan sendes  kontakt@skedsmolegesenter.no, men slik epost leses ikke fortløpende.